På en skrämmande våglängd


Var det dig jag såg som en skugga ur mina drömmar // Var det dig jag såg, dig jag svor att aldrig glömma?

perspektiv | |
Upp